Call Center: (02)538-2229
 สำนักงาน: (02)538-7900
 Fax: (02)538-5508
 E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

ร้านยากรุงเทพ ร่วมสนับสนุนโครงการชุมชนยั่งยืน มอบชุดตรวจสารเสพติดกว่า 10,000 ชุด แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ผู้เขียน : sunisa.mวันที่ : 18/11/2022หมวด : ข่าวสาร

นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านยากรุงเทพ และนางสาวจิตรามณฑน์ ยันตรัตนะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็กดีซีน จำกัด ได้ร่วมกันมอบชุดตรวจสารเสพติดจำนวน 10,000 ชุด ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

สำหรับการมอบชุดตรวจสารเสพติดครั้งนี้ ทางร้านยากรุงเทพมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้   โดยหวังให้ชุดตรวจดังกล่าวช่วยเพิ่มกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ค้นหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ความช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู เป็นกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอน รวมไปถึงการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด อันจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง