Call Center: (02)538-2229
 สำนักงาน: (02)538-7900
 Fax: (02)538-5508
 E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

โรคไข้หูดับ


ผู้เขียน : krittapat.bวันที่ : 14/04/2024หมวด : โรค

โรคไข้หูดับ

  1. โรคไข้หูดับคืออะไรเกิดจากอะไร

            ไข้หูดับเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Streptococcus Suis โดยการติดเชื้อดังกล่าวเกิดจากการบริโภคหมูดิบ เช่น ก้อยหมูดิบ ลาบเลือด หมูกระทะหรือชาบูแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ เป็นต้นหรือจะเป็นจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่นพวกเลือด น้ำมูก/น้ำลาย ของหมูที่เป็นโรค ซึ่งเชื้อตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล รอยถลอก หรือเยื่อบุตาได้ โดยเชื้อตัวนี้น่ากลัวตรงที่เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันสามารถขึ้นไปยังสมอง และประสาทหูได้ ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเส้นประสาทหูอักเสบ ส่งผลให้เกิดเป็นหูหนวกชั่วคราวจนถึงถาวรได้เลย ซึ่งหากปล่อยไว้หรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีอาจเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาและเสียชีวิตได้

  1. โรคไข้หูดับมีอาการอย่างไร จะทราบได้ยังไงว่าเป็นอาการเริ่มต้นของไข้หูดับ

            หลังจากที่เรารับประทานหมูดิบหรือสัมผัสกับหมูที่เป็นโรคแล้ว เชื้อจะมีการฟักตัว ซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่รับเข้าไป โดยมีตั้งแต่หลักชั่วโมง จนถึง 3-5 วัน โดยอาการแสดงมักเริ่มโดยมีอาการ ไข้ หนาวสั่น ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว บางคนมีจ้ำเลือดเกิดขึ้น และเมื่อปล่อยไว้อาจมีอาการคอแข็ง ชัก และหูดับตามมา โดยหากเราเริ่มมีอาการดังกล่าวหลังมีประวัติรับประทานหมูดิบให้รีบไปโรงพยาบาลทันที

  1. โรคไข้หูดับมีการรักษายังไง และ สามารถป้องกันตัวไม่ให้เป็นไข้หูดับอย่างไรได้บ้าง

การรักษา

       การรักษาโรคนี้จะเป็นการรักษาตามอาการร่วมกับให้ยาฆ่าเชื้อผ่านหลอดเลือดดำ เช่น Penicillin G, Ceftriaxone, Vancomycin เป็นต้น โดยระยะเวลาการรักษากินระยะประมาณ 14 วัน

วิธการป้องกัน

การป้องกันโรคนี้ทำได้ไม่ยาก นั่นก็คือ พยายามไม่รับประทานหมูดิบ หรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรค เช่น

 

บทความโดย ภก.ภูริวัจน์ เลิศเดชธนะศักดิ์

Refferences:

  1. Streptococcus suis: An Emerging Human Pathogen. Clinical infectious disease (IDSA). Volume 48, Issue 5. 2009.
  2. http://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/fact_sheet/6_62.pdf
  3. https://www.paolohospital.com/th-TH/center/Article/ไข้หูดับ
  4. https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/streptococcus-suis

       5. Image Ref: https://www.freepik.com/free-photo/person-having-hearing-issues_36190610.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=99900f7a-c31c-4574-9163-36e0c984f0d7


บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
2585/2 ถนนลาดพร้าว(ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87)แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: (02)538-7900 แฟกซ์: (02)538-5508
E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

[คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]