Call Center: (02)538-2229
 สำนักงาน: (02)538-7900
 Fax: (02)538-5508
 E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

เจลรักษาสิว Benzoyl Peroxide สามารถทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ จริงหรือ ?


ผู้เขียน : shopaga.kวันที่ : 02/04/2024หมวด : เวชสำอาง

     จากกรณีที่มีห้องแลปอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวัดหาปริมาณสารก่อมะเร็งที่มีชื่อว่า เบนซีน (Benzene) จากผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ส่วนตัวหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยารักษาสิว Benzoyl Peroxide หลายยี่ห้อ และพบว่า หลังทำการทดลองให้ยาเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวที่อุณภูมิต่าง ๆ แล้ว มีการพบสารเบนซีน (Benzene) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เกินค่ามาตรฐานที่องค์การอาหารและยาของทางสหรัฐกำหนดไว้หลายเท่า จึงทำการแจ้งให้ทางองค์การอาหารและยาของทางสหรัฐรับทราบ และพิจารณาเรียกคืนยารักษาสิวยี่ห้อต่าง ๆ ที่ทดสอบแล้วพบค่าสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน

              จริง ๆ แล้ สาร Benzoyl Peroxide เมื่อเกิดฏิกิริยาการสลายตัวด้วยความร้อนจะให้สารที่มีชื่อว่า เบนซีน ออกมาด้วย ซึ่งสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยพบว่าหากเรามีการสัมผัสสารเบนซีนนาน อาจทำให้เม็ดเลือดได้รับความเสียหายและก่อให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ได้

โดยห้องแลปได้ทำการทดลองที่อุณหภูมิ 3 ระดับ พบว่า

แล้วจะยังสามารถใช้ยา Benzoyl Peroxide ได้หรือไม่ถ้าพบสารก่อมะเร็งแบบนี้ ?

แนะนำให้เก็บยาตามอุณหภูมิที่ฉลากยากำหนดไว้ คือไม่เกิน 25 องศา หากเราเก็บยาไว้ดี ไม่โดนความร้อนมากจนเกินไป ยาจะไม่ได้มีการสลายตัวกลายเป็นสารเบนซีน มากจนเป็นอันตรายต่อร่ายกาย แต่หากที่พักอาศัยเราร้อนกว่านั้นอาจนำหลอดยาไปแช่ตู้เย็นได้แต่ห้ามนำไปไว้ในรถกลางแดดเด็ดขาด แต่หากกังวลมาก ๆ อาจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ช่วยพิจารณาเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่นแทน

 

บทความโดย ภก.กฤตภาส บุญญเมธานันท์

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/white-face-cream-tube-beauty-product_18830400.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=024114f0-968c-4e2a-ae62-6193e70d98a2">Image by rawpixel.com on Freepik</a>


บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
2585/2 ถนนลาดพร้าว(ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87)แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: (02)538-7900 แฟกซ์: (02)538-5508
E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

[คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]