Call Center: (02)538-2229
 สำนักงาน: (02)538-7900
 Fax: (02)538-5508
 E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

โรคติดเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส (hMPV)


ผู้ทำรายการ : shopaga.kวันที่ : 26/10/2023หมวด : โรค

บทความโดย ภก.ดนัยศักดิ์ คำวิชิต

เชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส (Human metapneumovirus: hMPV) คือ ไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV ที่ทำให้เกิดอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเชื้อ hMPV สามารถติดต่อกันผ่านทาง น้ำมูก น้ำลาย ไอ หรือจาม มักพบการระบาดในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว คือตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ ส่วนในผู้ใหญ่และเด็กโตที่มีภูมิต้านทานดีหากติดเชื้อนี้อาจจะมีอาการเหมือนแค่เป็นหวัดธรรมดาหรือไม่มีอาการ

อาการของโรค

อาการจะคล้ายกับการติดเชื้อ RSV โดยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก และหากรุนแรงขึ้นจะมีอาการอื่นเพิ่มเข้ามา ได้แก่ หอบเหนื่อย หายใจเร็ว มีเสียงหวีดเมื่อหายใจ หงุดหงิด ซึม ร้องกวน และอาจมีอาการตัวเขียว รวมถึงอาจมีอาการหยุดหายชั่วขณะที่เรียกว่า Apnea  ซึ่งมักเกิดในเด็กทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนได้

การรักษา

              เชื้อไวรัส hMPV ยังไม่มียารักษาที่จำเพาะ ส่วนใหญ่จะรักษาแบบประคับประคองตามอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก ในรายที่มีอาการมาก เช่น มีปัญหาปอดอักเสบหรือเกิดอาการหอบรุนแรง จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลเพื่อพ่นยา ดูดเสมหะ และให้สารน้ำทางหลอดเลือด เป็นต้น

การป้องกันโรค

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน หรือยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาเชื้อนี้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันจึงใช้หลักการเดียวกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ คือ

1. ล้างมือให้สะอาด

2.ไม่เอามือสัมผัสจมูก ตา หรือเอามือเข้าปาก

3.ไม่คลุกคลีกับคนที่ป่วย  

4.ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชนเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจ 

5.หมั่นสังเกตอาการลูกน้อยอยู่เสมอหลังจากกลับจากที่สาธารณะ หากมีอาการไข้หวัด มีอาการหอบเหนื่อย หายใจเร็ว มีเสียงหวีดเมื่อหายใจ หงุดหงิด ซึม ร้อง ควรรีบนำลูกไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ทันท่วงที

Reference

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgeold.php?id=21

https://www.cdc.gov/ncird/human-metapneumovirus.html

https://www.rakluke.com/child-development-all/baby-development/item/hmpv-rsv.html

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/family-protected-from-virus_8466195.htm#query=covid&position=26&from_view=keyword&track=sph">Image by pikisuperstar</a> on Freepik


บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
2585/2 ถนนลาดพร้าว(ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87)แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: (02)538-7900 แฟกซ์: (02)538-5508
E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

[คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]