Call Center: (02)538-2229
 สำนักงาน: (02)538-7900
 Fax: (02)538-5508
 E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

โรคภูมิแพ้ทางจมูก หรือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้


ผู้ทำรายการ : shopaga.kวันที่ : 20/10/2023หมวด : โรค

บทความโดย ภญ.กนกพร พนัสเปี่ยมอุดม

     โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ หรือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ โดยสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อย คือ ไรฝุ่น แมลงสาบ รังแคแมว สุนัข เกสรดอกไม้ ละอองหญ้า และเชื้อรา

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

อาการ

การรักษา

เข้าไปในร่างกายทีละน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มจำนวน เพื่อให้สร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งที่แพ้

Reference

https://www.sikarin.com/hatyai/content/detail/217/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8

%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%

B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E

0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89

https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/290

https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/672/Allergicrhinitis


บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
2585/2 ถนนลาดพร้าว(ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87)แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: (02)538-7900 แฟกซ์: (02)538-5508
E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

[คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]