Call Center: (02)538-2229
 สำนักงาน: (02)538-7900
 Fax: (02)538-5508
 E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

เช็คเลย !!! มีอาการเหล่านี้ เป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือโควิดกันแน่


ผู้ทำรายการ : shopaga.kวันที่ : 10/10/2023หมวด : โรค

ในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นลง อาจทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งมักจะมีอาการใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะโรคหวัด หวัดใหญ่ หรือโควิด โรคเหล่านี้จะมีอาการใดที่เหมือนหรือต่างกัน เช็คจากบทความนี้ได้เลย

ไข้หวัด (Common Cold)

     หวัดหรือไข้หวัด เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว หรือช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์ เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดแต่ละครั้งมักเกิดจากเชื้อไวรัสหวัดสายพันธุ์หนึ่ง เมื่อหายแล้วร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อสายพันธุ์นั้น แต่อาจป่วยครั้งใหม่จากเชื้อไวรัสหวัดสายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อย ๆ

อาการของหวัด

มักเริ่มที่อาการเจ็บคอ ซึ่งอาจมีอาการนานประมาณ 1-2 วัน มีอาการทางจมูก เช่น น้ำมูกไหล คัดจมูก จาม ตามมาด้วยอาการไอในวันที่ 4 หรือ 5 อาจมีอาการไข้ได้เล็กน้อย โดยมีไข้ต่ำ ๆ อุณหภูมิมักไม่เกิน 38.5 องศาเซลเซียส

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

     เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus) หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีหลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (influenza A) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี (influenza B)

อาการของไข้หวัดใหญ่

     ค่อนข้างหนักกว่าไข้หวัดธรรมดา โดยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ แต่มักจะมีไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย มากกว่าหวัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์ แต่หากป่วยนานอาจมีอาการไอเนื่องจากหลอดลมอักเสบ กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือกลุ่มเด็กเล็กซึ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย และกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วอาจมีอาการรุนแรงจึงถึงขั้นเสียชีวิต ได้

โควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเริ่มปรากฏในเดือนธันวาคม 2562

อาการของโรคโควิด-19
    อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจลำบาก และมีไข้สูง ส่วนอาการอื่น ๆ อาจรวมถึงอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง เจ็บคอ และมีภาวะเสียการรับรู้กลิ่นและการรู้รส มีผื่น หรือตาแดง

     ความแตกต่างระหว่างอาการของหวัดธรรมดาหรือไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ นั่นก็คือ ไข้หวัดมักจะมีอาการของระบบทางเดินหายใจน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่ และมักจะมีอาการหนักไม่เกิน 2-3 วัน ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูง ปวดเมื่อยอ่อนเพลียมาก อาการมักนานกว่า 2-3 วัน ไปจนถึงเป็นสัปดาห์ และไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ ส่วนอาการสูญเสียการรับกลิ่น รส มีผื่นหรือตาแดง เป็นอาการที่มักพบในโควิด-19 ไม่ค่อยพบในไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่

การรักษา

     เนื่องจากโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเหล่านี้นั้น ส่วนใหญ่สามารถหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อ จะเป็นการรักษาโดยยาที่ใช้รักษาตามอาการดังนี้

     โดยปกติแล้วอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน และหายสนิทอาจใช้เวลา 5-7 วัน ส่วนกลุ่มคนที่ต้องระวัง เนื่องจากเสี่ยงต่ออาการรุนแรง หรือการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี หากติดเชื้อ ควรพบแพทย์

การป้องกันโรค

Reference

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 1: ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่. https://www.pidst.or.th/A289.html

Centers for Disease and Prevention. (2022). Cold Versus Flu. https://www.cdc.gov/flu/symptoms/coldflu.htm


บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
2585/2 ถนนลาดพร้าว(ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87)แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: (02)538-7900 แฟกซ์: (02)538-5508
E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

[คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]