Call Center: (02)538-2229
 สำนักงาน: (02)538-7900
 Fax: (02)538-5508
 E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

ชุดตรวจยาบ้า


ผู้ทำรายการ : phonlapat.bวันที่ : 17/06/2023หมวด : ของใช้ส่วนบุคคล

ชุดตรวจยาบ้า

บทความโดย ภก. จีรานุวัฒน์ ฤกษ์นิยม

บทนำ

ผู้เขียนบทความเชื่อหลายคนได้ยินข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากมายในไทยซึ่งยาเสพติดเป็นภัยเงียบที่ทำลายสังคมในไทยอย่างช้านานดังนั้นผู้เขียนจะพาทุกท่านไปทราบการตรวจสอบยาบ้า และ การแปลผล

 

ยาเสพติดกลุ่มAmphetamine(ยาบ้า)ประกอบไปด้วย

 1. Metamphetamine(ยาไอซ์)
 2. Amphetamin(ยาบ้า/ยาม้า)
 3. MDMA(ยาE)
 4. MDA(ยาเลิฟ)

 

กลไกการออกฤทธิ์Amphetamine

กลไกการออกฤทธิ์จะกระตุ้นระบบประสาทโดยเพิ่มการทำงานของสาร Dopamine

จะทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อยาหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้าทำให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาด ร่างกายขับสารเสพติดออกมาในรูปปัสสาวะ

การตรวจสอบสารAmphetamine

            เนื่องจากสารของอนุพันธุ์Amphetamineถูกขับออกจากร่างกายมาทางปัสสาวะทำให้นำจุดนี้ไปใช้ในการทำชุดตรวจสอบ

1.ตรวจสอบสี (Color test) โดยสารของAmphetamine หรือ อนุพันธ์Amphetamineจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ มักจะมีสีม่วงเป็น แต่การตรวจคัดกรองขั้นต้น (Screening Test) สารที่อาจให้ผลบวกลวง หรือรบกวนการทดสอบโดยหลักการเคมีหรือคัลเลอร์เทสต์ (Color test) จากยาที่มีโครงสร้างที่เรียกว่ากลุ่ม amine อยู่ในโครงสร้างทางเคมีของยาด้วย จึงอาจจะมีโอกาสทำให้ฉี่ม่วงได้มีหลายชนิด  เช่น

2. ตรวจสอบ (Immunoassay) (Test kits ) หรือชุดตรวจยาบ้าเป็นการตรวจสอบAmphetamineโดยใช้หลักการสารเสพติดมีปฎิกริยาอย่างไรต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายจากแอนติเจน (Antigen-antibody) การแปลผลดังนี้

 

 

อ้างอิง

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด เรื่อง ยาบ้า [Online]; 2009. Available form: http://www1.oncb.go.th/document/p1-bykind05.htm [Accessed 2011 Aug 18]
 2. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์. ชนิดของยาเสพติด - ยาบ้า (Amphetamine) [Online]; 2009. Available form: http://www1.oncb.go.th/document/p1-bykind05.htm [Accessed 2011 Aug 18]
 3. สำนักงานคดียาเสพติด. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด [Online]; 2006. Available form: http://www.nct.ago.go.th/knowledge_drug.html [Accessed 2011 Aug 18]
 4. Unknown. ยาบ้า [Online]; Available form: http://th.wikipedia.org/wiki/ยาบ้า [Accessed 2011 Aug 18]
 5. Unknown. มารู้จักยาบ้า (ยาม้า) กันสักหน่อย [Online]; 2010. Available form: http://www.thailabonline.com/drug-amphetamine.htm [Accessed 2011 Aug 24]
 6.  United Nations Office on Drugs and Crime. World drug report 2014. New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2014
 7. 2. Sulzer D, Sonders MS, Poulsen NW, Galli A. Mechanisms of neurotransmitter release by amphetamines: a review. Prog Neurobiol 2005 Apr;75(6):406-33
 8. Everett H. Ellinwood GK, Tong H. Lee. Chronic amphetamine use and abuse [online]. 2008 [cited 2015 Sep 24]. Available from:
 9. Classification of chronic pain. Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Prepared by the International Association for the Study of Pain, Subcommittee on Taxonomy. Pain Suppl. 1986;3:S1-226. [PubMed]
 10. Passik SD, Kirsh KL. The need to identify predictors of aberrant drug-related behavior and addiction in patients being treated with opioids for pain. Pain Med. 2003 Jun;4(2):186-9. [PubMed]
 11. Chung KF, Pavord ID. Prevalence, pathogenesis, and causes of chronic cough. Lancet. 2008 Apr 19;371(9621):1364-74. [PubMed]
 12.  Freudenmann RW, Spitzer M. The Neuropsychopharmacology and Toxicology of 3,4-methylenedioxy-N-ethyl-amphetamine (MDEA). CNS Drug Rev 2004
 13. Summer;10(2): 89-116 13. Bernschneider-Reif S, Oxler F, Freudenmann RW. The origin of MDMA (“ecstasy”)—separating the facts from the myth. Pharmazie 2006 Nov; 61(11):966-72
 14. Pentney AR. An exploration of the history and controversies surrounding MDMA and MDA. J Psychoactive Drugs 2001 Jul-Sep;33(3): 213-21
 15.  Mariotti KC, Rossato LG, Froehlich PE, Limberger RP. Amphetamine-type medicines: a review of pharmacokinetics, pharmacodynamics, and toxicological aspects. Curr Clin Pharmacol 2013 Nov;8(4):350-7
 16. Kumazawa T, Hasegawa C, Hara K, Uchigasaki S, Lee XP, Seno H, Suzuki O, Sato K. Molecularly imprinted solid-phase extraction for the selective determination of methamphetamine, amphetamine, and methylenedioxyphenylalkylamine designer drugs in human whole blood by gas chromatography-mass spectrometry. J Sep Sci 2012 Mar;35(5-6):726-33
 17. The Department of Health, Australian Government. Pharmacology of amphetamines [online]. 2004 [cited 2015 Sep 15]. Available from: http://www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/drugtreat-pubsmodpsy-toc~drugtreat-pubs-modpsy-2~ drugtreat-pubs-modpsy-2-3~drugtreat-pubsmodpsy-2-3-pamp
 18. Karch SB. Drug Abuse Handbook. 2nd ed. New York: CRC Press, 2007
 19. Moffat AC, Osselton MD, Widdop B, editor. Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons. 4th ed. United Kingdom: Pharmaceutical Press, 2011
 20. Carvalho M, Carmo H, Costa VM, Capela JP, Pontes H, Remiao F, Carvalho F, BastosMde L. Toxicity of amphetamines: an update. Arch Toxicol 2012 Aug;86(8):1167-231
 21. Heedes G, Ailakis J, International Programme on Chemical Safety. Amphetamine [online]. 1992 [cited 2015 Sep 15]. Available from: http:// www.inchem.org/documents/pims/pharm/ pim934.htm
 22. Miranda GE, Sordo M, Salazar AM, Contreras C, Bautista L, Rojas Garcia AE, OstroskyWegman P. Determination of amphetamine, methamphetamine, and hydroxyamphetamine derivatives in urine by gas chromatographymass spectrometry and its relation to CYP2D6 phenotype of drug users. J Anal Toxicol 2007 Jan - Feb;31(1):31-6
 23. de la Torre R, Farre M, Roset PN, Pizarro N, Abanades S, Segura M, Segura J, Cami J. Human pharmacology of MDMA: pharmacokinetics, metabolism, and disposition. Ther Drug Monit 2004 Apr;26(2):137-44
 24. Gordon M. Chapter 5 Autonomic pharmacology: adrenergic drugs [online]. 2014 [cited 2015 Sep 16]. Available from: http://www. pharmacology2000.com/Autonomics/ Adrenergics1/Adrenergic-32.htm

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
2585/2 ถนนลาดพร้าว(ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87)แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: (02)538-7900 แฟกซ์: (02)538-5508
E-mail: bangkokdrugstore@yahoo.com

[คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]